Ing. Lukáš Kozák

Poradce náměstkyně ministra financí

Lukáš Kozák je daňový odborník, od roku 2014 je poradcem náměstkyně ministra financí pro daně a cla. U projektu elektronické evidence tržeb stál od jeho počátku a věnoval se jak jeho odborné, tak marketingové stránce. V minulosti poskytoval daňové a účetní poradenství pro velké české i mezinárodní společnosti, během této praxe se naučil sdělovat podstatné informace jednoduchým a přehledným způsobem. Volný čas věnuje rodině a jízdě na kole.

Ing. Lukáš Kozák je lektorem těchto seminářů a kurzů: