Monika Součková

Nezávislý konzultant obchodu a marketingu v ICT

Primárně se zaměřuje na telefonní akvizice softwaru v segmentu B2B. Současně je konzultant osobního rozvoje. Spolupracuje na projektech: Myšlení 1. ligy, Cesta Úspěšných. Absolvovala sérii kurzů, workshopů a seminářů osobního a profesního rozvoje jak v Čechách, tak v zahraničí např. trénink mezinárodní agentury Plath & Partner AG – Training, Business-Coaching & Consulting a je absolventkou Firewalkingu (přechodu po žhavém uhlí).

Monika Součková je lektorkou těchto kurzů: