Profesní kvalifikace STRÁŽNÝ

Chcete pracovat u soukromé bezpečnostní agentury a podílet se na ostraze osob a majetku?

V tom případě potřebujete  Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný.

Proč potřebuji mít toto "Osvědčení" a co musím udělat, abych ho získal?

Podle platných právních norem musí každý zaměstnanec, který bude vykonávat pracovní činnost na pozici  strážný, recepční/vrátný, mít platné Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Strážný" - více čtěte zde

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný“ může získat osoba, která úspěšně vykonala zkoušku profesní kvalifikace "Strážný 68 008 E " před tříčlennou zkušební komisí autorizovaných osob. Toto osvědčení má celostátní platnost a není časově omezeno.

Zveme Vás na seminář završený zkouškou, kde Osvědčení o získání profesní kvalifikace strážný získáte.

Na jednodenním semináři se v cca. 4 hodinové dopolední části věnujeme odborné přípravě. Po přestávce na občerstvení je na programu zkouška před tříčlennou komisí. V závěru jsou pak oznámeny výsledky a jsou předána "Osvědčení".

 1. V rámci odborné přípravy se budeme věnovat zejména těmto okruhům:
  • Právní základy bezpečnostní činnosti se zaměřením na činnost strážného
  • Ostraha a ochrana osob a majetku, obsluha technických bezpečnostních systémů
  • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
  • Kontrolní činnost ve střežených objektech
  • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
  • Úkony k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na zdraví osob a majetku
  • Zásady součinnost se složkami Integrovaného záchranného systému
  • Vedení potřebné dokumentace
 2. Průběh zkoušky z profesní kvalifikace/odborné způsobilosti strážný:
  • Seznámení s organizací zkoušek včetně poučení PO a BOZP
  • Písemný test v trvání max. 45 minut – test se skládá ze 30 otázek a pro splnění je třeba správně odpovědět na 24 minimálně otázek
  • Ústní zkouška před komisí – zkoušený odpovídá na dvě otázky vylosované ze souboru typových situací, max. doba trvání zkoušky je 30 minut po 10 min. přípravě
  • Oznámení výsledků a předání Osvědčení o získání profesní kvalifikace Strážný 
Václav Kopecký
Václav Kopecký
Předseda zkušební komise

Nabízím osobní přístup a zaručuji vstřícné jednání a přátelskou atmosféru v průběhu celého semináře.

Datum a místo konání

Termíny jednotlivých seminářů zatím nejsou určeny. Pokud však máte o seminář pro sebe či své zaměstnance zájem, kontaktujte nás prosím. 

Je možné si objednat celý seminář (školící i zkoušková část) nebo jen vykonání zkoušky.

V ceně semináře je zahrnuto:

Drobné občerstvení

Zajistí, že zůstanete čerství a dobře naladěni.

Poznámkový sešit

Do kterého si zachytíte vše podstatné.

Individuální konzultace

Osvědčení o absolvování

Neváhejte a pojďte se s námi vzdělávat

 • na našich seminářích řešíme konkrétní potřeby účastníků
 • zaměřujeme se na praxi a užitečné dovednosti
 • na seminář je možné navázat individuálními konzultacemi
Věříme, že tento seminář Vám přinese nejen mnoho zajímavých informací, ale i příležitostí pro Váš profesní i osobní růst.
 
Nebudu marnit své dny snahou prodloužit je. Svůj čas plně využiji.“ - Ian Fleming