Efektivní komunikace

Naučte se účinně trvat na dohodách a mnoho dalšího

2 900 Kč

Obsah kurzu

 • naučit se, jak účinně trvat na dohodách
 • ujasnit si, které vlastnosti jsou důležité pro komunikaci a kultivaci vztahů
 • rozvinout své možnosti efektivních „zásahů” v obtížnějších komunikačních situacích
 • získání schopnosti dospět k oboustranně výhodné dohodě

Jak kurz probíhá?

 • Kurz kombinuje sebepoznání, principy strategie vítěz/vítěz a různé techniky a dovednosti užitečné v rozmanitých komunikačních situacích.
 • Součástí kurzu je komunikační trénink.
  Účastníci mají možnost okamžitě si v modelových situacích vyzkoušet nabyté poznatky a získat rozvojovou zpětnou vazbu pro každodenní praxi. Volí si témata pro uzavírání dohod dle potřeby vlastní praxe, mají možnost zkoušet různé vyjednávací postupy a okamžitě tak vyhodnocovat jejich výhody a rizika.
 • Optimální časový rozsah
  Jednodenní kurz. Celkem 7 hodin.
 • Lektorem kurzu je Bc. Roman Pešek
Bc. Roman Pešek
Bc. Roman Pešek
Metodik nestátních neziskových organizací, poradce a lektor

Metodik nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, fundraiser, personalista, konzultant a poradce, lektor a garant kurzů měkkých dovedností: Time management, Komunikační dovednosti, Obchodní dovednosti, Fundraising, Trénink manažerů, Individuální poradenství v manažerských a obchodních dovednostech. Má rád punk. Kromě běhu a jízdy na kole také rád fotografuje.

Datum a místo konání

Datum konání

Kurzy organizujeme vždy, když se naplní kapacita kurzu. Registrované zájemce o době konání kurzu včas informujeme. Dle možností vycházíme vstříc časovým možnostem účastníků kurzu. 

Kde se sejdeme

Těšit se na Vás budeme v hotelu "Staré Časy" Havlíčkova 1080, Pardubice, kde je možnost stravování i ubytování.

Cena kurzu

Základní cena kurzu je 2.900 Kč za osobu.

Slevy:

 • 2.500 Kč / osoba při účasti dvou a více osob z jedné firmy
 • 950 Kč / osoba / v rámci naší společenské odpovědnosti poskytujeme slevu pro neziskové, příspěvkové organizace a sociální podniky

Neváhejte a pojďte se s námi vzdělávat

 • na našich seminářích řešíme konkrétní potřeby účastníků
 • zaměřujeme se na praxi a užitečné dovednosti
 • na seminář je možné navázat individuálními konzultacemi
Věříme, že tento seminář Vám přinese nejen mnoho zajímavých informací, ale i příležitostí pro Váš profesní i osobní růst.
 
Nebudu marnit své dny snahou prodloužit je. Svůj čas plně využiji.“ - Ian Fleming