Fundraising

Kurz zaměřený na komunikační dovednosti a vyjednávání

2 900 Kč

Obsah kurzu

 • východiska fundraisingu, etický rozměr
 • profil fundraisera, dovednosti, osobnost
 • stanovení cílů komunikace a obsahu a jednotlivých kroků nutných pro úspěšné jednání
 • komunikační strategie zaměřená na vztahy s donátory a na výsledek v podobě získání daru
 • získat schopnost efektivních „zásahů” v obtížnějších situacích
 • získání a udržení dárců včetně jejich motivace

Jak kurz probíhá?

 • Kurz je koncipován jako interaktivní.
  Účastníci kurzu získají různé komunikační techniky a vyjednávací postupy.
 • Součástí kurzu je komunikační trénink.
  Účastníci mají možnost si v modelových situacích vyzkoušet získané poznatky v praxi a okamžitě tak vyhodnocovat jejich výhody a rizika. Témata si volí dle vlastní potřeby.
 • Optimální časový rozsah
  Dvoudenní kurz. Celkem 14 hodin.
 • Lektorem kurzu je Bc. Roman Pešek
Bc. Roman Pešek
Bc. Roman Pešek
Metodik nestátních neziskových organizací, poradce a lektor

Metodik nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, fundraiser, personalista, konzultant a poradce, lektor a garant kurzů měkkých dovedností: Time management, Komunikační dovednosti, Obchodní dovednosti, Fundraising, Trénink manažerů, Individuální poradenství v manažerských a obchodních dovednostech. Má rád punk. Kromě běhu a jízdy na kole také rád fotografuje.

Datum a místo konání

Datum konání

Kurzy organizujeme vždy, když se naplní kapacita kurzu. Registrované zájemce o době konání kurzu včas informujeme. Dle možností vycházíme vstříc časovým možnostem účastníků kurzu. 

Kde se sejdeme

Těšit se na Vás budeme v hotelu "Staré Časy" Havlíčkova 1080, Pardubice, kde je možnost stravování i ubytování.

Cena kurzu

Základní cena kurzu je 2.900 Kč za osobu.

Slevy:

 • 2.500 Kč / osoba při účasti dvou a více osob z jedné firmy
 • 950 Kč / osoba / v rámci naší společenské odpovědnosti poskytujeme slevu pro neziskové, příspěvkové organizace a sociální podniky

Neváhejte a pojďte se s námi vzdělávat

 • na našich seminářích řešíme konkrétní potřeby účastníků
 • zaměřujeme se na praxi a užitečné dovednosti
 • na seminář je možné navázat individuálními konzultacemi
Věříme, že tento seminář Vám přinese nejen mnoho zajímavých informací, ale i příležitostí pro Váš profesní i osobní růst.
 
Nebudu marnit své dny snahou prodloužit je. Svůj čas plně využiji.“ - Ian Fleming