Jak psát tiskovou zprávu

Naučte se napsat zajímavou tiskovou zprávu s velkou šancí na zveřejnění

2 900 Kč

Obsah kurzu

 • fungování médií a novinářů v ČR
 • tisková zpráva, tisková konference, breefing
 • jak napsat dobrou tiskovou zprávu, struktura tiskové zprávy – formální a obsahové zpracování
 • komunikační strategie s přihlédnutím k typologii médií
 • možnosti publikování informací v tištěných médiích a příprava podkladů pro komunikaci s novináři
 • základy komunikace s novináři, odstranění nejčastějších chyb a problémů, příprava podkladů

Jak kurz probíhá?

 • Cíl kurzu
  Účastníci kurzu se zorientují v oblasti vlastnictví médií a novinářské práce. Naučí se napsat tiskovou zprávu tak, aby byla pro novináře zajímavá a měla šanci na zveřejnění.
 • Součástí kurzu je workshop.
  Účastníci kurzu pošlou předem texty, které běžně používají ve své praxi. Součástí workshopu je jejich rozbor, stanovení obecných pravidel pro psaní tiskových zpráv, ukázky úspěšných tiskových zpráv. V rámci kurzu vytipujeme konkrétní média vhodná pro komunikaci ve Vašem regionu.
 • Optimální časový rozsah
  Jednodenní kurz. Celkem 7 hodin.
 • Lektorem kurzu je Bc. Jakub Sochor
Bc. Jakub Sochor
Bc. Jakub Sochor
Zpravodaj tiskové agentury, novinář.

V regionálních mediích působí přes 20 let, za tu dobu napsal několik desítek tisíc zpráv. Působil v Českém rozhlase, pracoval jako komentátor Východočeského večerníku, byl dopisovatelem Mladé fronty Dnes pro Královéhradecký kraj. Nyní pracuje jako regionální zpravodaj tiskové agentury ČTK. Je členem Rady pro spolupráci s praxí Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Datum a místo konání

Datum konání

Kurzy organizujeme vždy, když se naplní kapacita kurzu. Registrované zájemce o době konání kurzu včas informujeme. Dle možností vycházíme vstříc časovým možnostem účastníků kurzu. 

Kde se sejdeme

Těšit se na Vás budeme v hotelu "Staré Časy" Havlíčkova 1080, Pardubice, kde je možnost stravování i ubytování.

Cena kurzu

Základní cena kurzu je 2.900 Kč za osobu.

Slevy:

 • 2.500 Kč / osoba při účasti dvou a více osob z jedné firmy
 • 950 Kč / osoba / v rámci naší společenské odpovědnosti poskytujeme slevu pro neziskové, příspěvkové organizace a sociální podniky

Neváhejte a pojďte se s námi vzdělávat

 • na našich seminářích řešíme konkrétní potřeby účastníků
 • zaměřujeme se na praxi a užitečné dovednosti
 • na seminář je možné navázat individuálními konzultacemi
Věříme, že tento seminář Vám přinese nejen mnoho zajímavých informací, ale i příležitostí pro Váš profesní i osobní růst.
 
Nebudu marnit své dny snahou prodloužit je. Svůj čas plně využiji.“ - Ian Fleming